Investeren & Belastingvoordeel

Als zelfstandig ondernemer kunt u financieel voordeel behalen middels een drietal investeringsregelingen van de belastingdienst. Elke zelfstandig ondernemer in Nederland die belastingplichtig is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan gebruikmaken van deze investeringsregelingen. Voor de belastingdienst is er sprake van een investering als het bedrijfsmiddel een waarde van meer dan € 450,– (exclusief BTW) vertegenwoordigt, een levensduur heeft van meer dan een jaar, tot de materiële vaste activa van de onderneming hoort en bedoeld is om direct omzet te genereren. De belastingdienst kent de volgende investeringsregelingen:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Wanneer u in een boekjaar tussen € 2.300,– en € 314.673,– (deze bedragen gelden voor boekjaar 2018) investeert in bedrijfsmiddelen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is een percentage van al uw investeringen. De hoogte van dit percentage hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Hoe hoger de investeringen, hoe lager het percentage. Vandaar ook de benaming kleinschaligheid.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Wanneer u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Middels de MIA kunt u een percentage van de investering aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Op de zogenaamde Milieulijst staan alle bedrijfsmiddelen vermeldt die voor de MIA in aanmerking komen. Deze regeling is interessant voor zelfstandig ondernemers die investeren in duurzaam vervoer.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) kunt u als zelfstandig ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in het betreffende jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. Net als bij de MIA staan alle bedrijfsmiddelen vermeldt die voor deze regeling in aanmerking komen op de Milieulijst. Ook de VAMIL is interessant voor zelfstandig ondernemers die investeren in duurzaam vervoer.

Voor uitgebreide informatie over bovenstaande investeringsregelen en de specifieke voorwaarden die eraan zijn verbonden verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.